نرم افزار رعد

گزارش‌گیری کامل از برنامه حسابداری هلو تحت پیام‌رسان تلگرام

امکانات نرم افزار


کنترل فاکتور ها

به وسیله نرم افزار رعد، کلیه فاکتور های خود را کنترل کنید.


قابلیت دریافت فاکتور ها به صورت روزانه برای امروز و دیروز، دریافت به صورت هفتگی برای این هفته و هفته پیش، همچنین جداسازی بین فاکتور های خرید و فروش، برگشت از خرید و برگشت از فروش، و فاکتور ضایعات از قابلیت‌های نرم افزار رعد می‌باشد.

کنترل سند ها

کنترل سند های حسابداری به صورت آنی


به وسیله نرم افزار رعد، تمامی سند های حسابداری خود را کنترل کنید. قابلیت دریافت 1000 سند اخیر، دریافت سند با شماره سند خاص، دریافت اسناد به صورت روزانه برای امروز و دیروز، دریافت اسناد به صورت هفتگی برای این هفته و هفته پیش از قابلیت های نرم افزار رعد می‌باشد.

کنترل کالا ها

کنترل کالا ها، آسان‌تر از همیشه


به وسیله نرم افزار رعد، می‌توانید کنترل کامل بر کالاهای خود داشته باشید. دریافت لیست تمامی کالاها با جزئیات کامل، دریافت لیست کالاهای گروه بندی خاص با جزئیات کامل، و دریافت هشدار های امنیتی تغییرات ایجاد شده در لیست کالاها از امکانات نرم افزار رعد می‌باشد.

کنترل طرف حساب ها

کنترل طرف حساب‌های شما تنها با یک کلیک


به وسیله نرم افزار رعد، می‌توانید به صورت کامل بر طرف حساب های خود کنترل داشته باشید. دریافت لیست طرف حساب های بدهکار، دریافت لیست طرف حساب های بستانکار، دریافت لیست طرف حساب های بدهکار و بستانکار به صورت ترکیبی، دریافت لیست شماره تماس مشتری ها، و دریافت هشدار امنیتی در صورت ایجاد تغییر در طرف حساب ها از امکانات نرم افزار رعد می‌باشد.